ARCHITEKTÚRA / Záchrana pamiatok / Návrhy nových bodov turizmu / Koncepcie rozvoja malých sídel

terasy_SLIDE_1

#termodrevo

Rodinný dom - Lesná ul., Košice - Fasáda

#drevenefasady

Realizácia 09_11 2018

#unikatnydizajn

Bansky skanzen, Gelnica

#zachranapamiatok

Image28

#rodinnedomy

zelená fasáda, drenáže, retencia, štrkový trávnik

#polyfunkcneobjekty

individuálny prístup

architektonické štúdie návrhov

vizualizácia finálneho riešenia

dodávateľská dokumentácia a konštrukčné detaily

. konštrukcie a obklady schodísk

. interiérové aj exteriérové drevené obklady

. dvere z masívu

. riešenie na mieru

. široká tvarová rozmanitosť

. osobité konštrukčné riešenia

. sloboda koncepcie konštrukcie

. tvarová rôznorodosť

. opravy historických budov

. výmena strešných plášťov

. opravy a výmena drevených konštrukcií striech

. ohľad a cit k pôvodnej budove

. od návrhu po realizáciu

. vizualizácia finálneho riešenia

. koordinovanie príprav a všetkých stavebných fáz

. konzultácie s dodávateľmi materiálov a prípravné a kontrolné merania

. návrh nových bodov turizmu

. rozvojové projekty regiónu

. obnova a rekonštrukcia historických pointov

. spolupráca s miestnymi organizáciami

. rozvoj infraštruktúry cestovného ruch

. uzviditeľnenie a zatraktívnenie potenciálov obcí

. nové riešenia bývania

. územné plány

. voľnočasový areál

. apartmánový komplex

. bytové domy

. mestské pavilóny, parky

„Od prvej myšlienky po konečné riešenie“